PL EN
Wpływ polityki regionalnej UE na rzecz podregionu jako ekosystemu przedsiębiorczego
 
Więcej
Ukryj
1
Ph.D. student at Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
 
 
Data publikacji: 06-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;68:135-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz cel kontroli procesu rozwoju regionalnego stały się najważniejszymi wyzwaniami polityki regionalnej UE. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego, który określa warunki otoczenia przedsiębiorstwa i ogólne potrzeby społeczne z wykorzystaniem lokalnych zasobów, jest szczególnie ważne, aby analizować poszczególne podregiony. Autorka podejmuje próbę rozwoju regionalnego z punktu widzenia działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej w odniesieniu do wybranych czynników rozwoju regionalnego. Autorka przedstawia analizę wybranych dokumentów programowych, a także ich wpływ na realizację polityki rozwoju. Ponadto autorka przedstawia w pracy wybrane wyniki badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w podregionie leszczyńskim w kontekście działań prorozwojowych podejmowanych na niższych szczeblach administracji publicznej.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top