PL EN
Modele biznesu a ścieżki wzrostu. Badania jakościowe polskich firm internetowych
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology Business School
2
Warsaw School of Economics
Data publikacji: 06-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;68:205–223
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu było zidentyfikowanie i opisanie różnic oraz podobieństw pomiędzy modelami biznesu oraz ścieżkami wzrostu polskich firm internetowych. W następstwie statystycznych segmentacji wybrano pięć firm, które jako przedstawiciele segmentów, były przedmiotem badań jakościowych (studium przypadku). Analizowane spółki wykazują podobieństwa w następujących kryteriach segmentacji: efektywność oferty dla klienta, szerokość oferty oraz różnice: zarządzanie treściami (kontentem), współtworzenie wartości z klientem. Typowy model ścieżka wzrostu to wchodzenie na rynki zagraniczne po uzyskaniu na rynku krajowych określonej skali sprzedaży.
ISSN:0239-9415