PL EN
Zielona logistyka w e-commerce: cele i wyzwania
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-06-2023
 
 
Data akceptacji: 21-06-2023
 
 
Data publikacji: 13-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Anna Olejniczak   

Zakład Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Jacka Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;87:127-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W dobie dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce coraz częściej podnoszona jest kwestia jej wpływu na środowisko. Dziś przedsiębiorstwa nie mogą działać wyłącznie dla zysku kosztem środowiska, społeczeństwa, gospodarki, konsumentów i pracowników. Wśród przedsiębiorstw i konsumentów można zauważyć niewątpliwą potrzebę podejmowania ekologicznych działań, które mają znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Z tego powodu walka o ekologiczne rozwiązania stała się gorącym tematem w szeroko rozumianej branży e-commerce. Artykuł poświęcony jest określeniu celów i wyzwań zielonej logistyki z uwzględnieniem specyfiki branży e-commerce. Sformułowano w nim wnioski dla praktyki biznesowej w zakresie „zielonych” rozwiązań. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury, metoda dokumentacyjna, analiza danych statystycznych i desk research, analiza raportów branżowych i aktów prawnych. Materiał badawczy stanowiły publikacje naukowe, statystyki Eurostatu, raporty krajowe i zagraniczne, a także ekspertyzy instytucji krajowych i międzynarodowych. Uzyskane dane oraz wyniki ex post były podstawą do sformułowania własnych rozważań. Zaprezentowane w artykule wyniki dotyczą celów i wyzwań stojących przed współczesną „zieloną” logistyką. W artykule wskazano też możliwe rozwiązania dla praktyków biznesu.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top