PL EN
Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową studentów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-08-2023
 
 
Data akceptacji: 22-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Pawlak   

Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:143-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł analizuje wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową studentów w Polsce. Badanie ma na celu opisanie doświadczeń studentów stojących w obliczu wyzwań narzuconych przez pandemię, w tym zakłóceń w edukacji, ograniczonych możliwości zatrudnienia i zmian w warunkach życia. Badanie ogniskowane na kwestiach aktualnych przychodów, wydatków i oszczędności zostało przeprowadzone w czerwcu 2021 r. za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród 710 studentów zapisanych na różne programy studiów na uczelniach wyższych zlokalizowanych w woj. wielkopolskim. Wyniki wskazują, że pandemia miała znaczący negatywny wpływ na sytuację finansową studentów, przy czym prawie 20% respondentów zgłosiło pogorszenie swojej sytuacji finansowej. Wielu studentów polegało na pracy w niepełnym wymiarze godzin, która została zakłócona z powodu ograniczeń. Ponadto przejście na naukę online i mieszkanie z członkami rodziny spowodowało dodatkowy stres i rozpraszało uwagę. Wyniki badania podkreślają potrzebę ukierunkowanych środków wsparcia, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed uczniami w trakcie pandemii i po jej zakończeniu, biorąc pod uwagę ich różnorodne pochodzenie i postawy.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top