PL EN
WPŁYW BUDOWY I TREŚCI ZAWARTYCH W KARTACH PRODUKTOWYCH NA INTENCJE ZAKUPOWE KLIENTÓW. BADANIE NA PRZYKŁADZIE KART SPRZĘTU AGD W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Laboratorium kognitywne, AF-Agency, Polska
 
3
Universidad Autónoma de Chiapas, México
 
 
Data nadesłania: 04-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-11-2020
 
 
Data akceptacji: 01-12-2020
 
 
Data publikacji: 29-01-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Więcek-Janka   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;82:261-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rynek e-commerce rozwija się dynamicznie na całym świecie. W Polsce w 2020 roku jego wartość szacowana jest na siedemdziesiąt miliardów złotych. W stosunku do roku 2019 jest to wzrost o dwadzieścia miliardów co kształtuje dynamikę wzrostu na poziomie 40 procent. Autorzy opracowania zadali sobie pytanie jaki wpływ na decyzje klientów rynku e-commerce maja karty produktowe i ich zawartość. W opracowaniu przedstawiono metodykę i wyniki zrealizowanych badań nad zawartością kart produktowych dla wybranych kategorii sprzętu AGD dla rynku e-commerce. Badania przeprowadzono w specjalnie stworzonym środowisku sklepu internetowego, którego funkcjonalności odpowiadały wiodącym sklepom na rynku Polski. Badaniom poddano dziewięć ofert w trzech kategoriach produktowych. Celem przeprowadzonego badania było zbadanie czynników wpływających na decyzje zakupowe potencjalnego klienta dokonującego zakupu przez Internet. Oceniano wpływ kompozycji karty produktowej na decyzje zakupowe przy uwzględnieniu poszczególnych grup wiekowych i płci badanych. Pozyskane wyniki wskazały na istotne różnice w decyzjach zakupowych między kartami o kontencie basic i rich. Ponadto wykazano związek między cechami demograficznymi a decyzjami zakupowymi klientów na rynku e-commerce w grupie produktów AGD.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top