PL EN
Determinanty akceleracji nabywania kompetencji przekrojowych przez studentów
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
 
Data publikacji: 29-07-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;79:81-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie czynników mających wpływ na przyspieszanie nabywania kompetencji przekrojowych studentów oraz prezentację wybranych wyników po testowaniu jednego z procesów przyspieszania nabywania kompetencji przekrojowych. Badania przeprowadzono w ramach projektu międzynarodowego „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego”. Projekt zrealizowano na 6 uczelniach w 4 krajach Unii Europejskiej na podstawie opracowanych wcześniej procesów testowania przyspieszania nabywania kompetencji przekrojowych wśród studentów zawierających przynajmniej 3 wybrane metody kształcenia praktycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że głównymi czynnikami wpływającymi na podnoszenie poziomu kompetencji przekrojowych są czynniki związane z metodyką nauczania stosowaną na uczelniach wyższych, gdzie studenci są aktywne włączani w proces kształcenia oraz korzysta się z informacji zwrotnej studentów.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top