PL EN
Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego
 
Więcej
Ukryj
1
Absolwentka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
2
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
 
Data publikacji: 25-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2013;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono diagnozę kultury organizacyjnej w dużym przedsiębiorstwie usługowym. Dokonano jej z zastosowaniem modelu wartości konkurujących. W celu uzyskania danych posłużono się formularzem Camerona i Quinna. We wnioskach z badań ukazano potencjał, który można wykorzystać w celu dokonania zmian w przedsiębiorstwie. W pierwszej części artykułu opisano istotę kultury organizacyjnej, przedstawiono sposoby jej diagnozowania i kształtowania w celu wspomagania decyzji dotyczących zmian w przedsiębiorstwie. Druga część zawiera analizę i interpretację utworzonego profilu kultury organizacyjnej. W podsumowaniu zaproponowano przebieg i program zmian w przedsiębiorstwie w kontekście pożądanej kultury organizacyjnej.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top