PL EN
Uwarunkowania stosowania strategii dywergencji i konwergencji w przedsiębiorstwach międzynarodowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-03-2023
 
 
Data akceptacji: 19-03-2023
 
 
Data publikacji: 13-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Prendke   

Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, ul. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;87:145-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Procesy globalizacyjne skutkujące przenoszeniem fabryk do innych krajów wymagają od firm zachowania spójności zarówno w zakresie elementów widocznych dla klientów (jakość, marka, produkt), jak i niewidocznych (struktura, kultura organizacyjna, metody zarządzania). Przedmiotem artykułu jest ten drugi, niewidoczny dla klienta obszar. Autor poddał analizie dwie podstawowe strategie interkulturowe stosowane przez firmy: dywergencję i konwergencję. Dywergencja odbierana jako stawiająca na różnorodność i zorientowana na ludzi wydaje się współcześnie wyborem bardziej oczywistym. Presja interesariuszy zmusza jednak firmy do ujednolicania i standaryzowania, co w powszechnej percepcji kojarzy się ze złymi korporacyjnymi praktykami. Konwergencja, jeśli jest stosowana nieumiejętnie, jak pokazują przytoczone w artykule przykłady, prowadzi do kulturowych konfliktów i w konsekwencji zagraża interesom przedsiębiorstwa. Umiejętne łączenie obu tych podejść staje się najważniejszym zadaniem dla menedżerów w międzynarodowych firmach. Autor na podstawie wniosków z własnych badań wyróżnił pięć kluczowych czynników wpływających na przenikanie się dywergencji i konwergencji oraz ich nasilenie.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top