PL EN
Analiza porównawcza działań motywujących w trzech przedsiębiorstwach
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-06-2023
 
 
Data akceptacji: 14-06-2023
 
 
Data publikacji: 13-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jowita Krystyna Trzcielińska   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;87:185-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zasoby ludzkie są jednym najważniejszych zasobów organizacji. Bez wystarczającego kapitału społecznego, jak i jego odpowiedniego wykorzystania, żadna przedsiębiorstwo nie jest w stanie w pełni funkcjonować. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy firmy odczuwali bodźce zachęcające ich do pracy i osiągania celów przedsiębiorstwa, a nowi, potencjalni kandydaci, czuli chęć dołączenia do zespołu. W celu uzyskania takich efektów, organizacje powinny skutecznie wykorzystywać jedną z „klasycznych” funkcji zarządzania, jaką jest motywacja. Celem artykułu jest analiza działań motywujących, wykorzystywanych przez kierowników trzech przedsiębiorstwach o różnej specjalizacji oraz ich ocena z punktu widzenia tychże kierowników oraz ich podwładnych. Aby osiągnąć cel przeprowadzono przegląd literatury a w szczególności rodzajów motywacji i przeanalizowano wcześniejsze, obecne i nowe podejścia do motywowania. Uwzględniono również zależności pomiędzy motywacją a osobowością pracownika a także stosowane instrumenty motywowania. Analiza literatury była podstawą do przeprowadzenia badań empirycznych w trzech przedsiębiorstwach. Przeprowadzono je z wykorzystaniem dwóch kwestionariuszy ankiety. Pierwsza ankieta skierowana była do kierowników a druga do pracowników. Zebrane dane pozwoliły na określenie stopnia motywacji pracowników. Stopień ten został oceniony z punktu widzenia kierowników oraz samych pracowników. Reasumując, nie istnieje jeden doskonały system motywacyjny, który odpowiadałby każdej organizacji zakwalifikowanej do konkretnej specjalizacji. Ważne, by zwierzchnicy dobrze znali swoich podwładnych, a także aby mieli świadomość jakie są ich potrzeby. Jest to kluczowe przy doborze odpowiednich instrumentów motywacyjnych, a dodatkowo fundamentalny wpływ mają narzędzia perswazji, które opiewają się na partnerskiej współpracy, zawierającej liczne konsultacje czy negocjacje. Wyniki badań stanowią użyteczne informacje dla praktyków zarządzania. Pozwalają bowiem lepiej zrozumieć, a tym samym odpowiednio zmotywować swoich pracowników.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top