PL EN
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SIŁĘ SUBKULTURY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
 
 
Data nadesłania: 04-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-10-2020
 
 
Data akceptacji: 03-11-2020
 
 
Data publikacji: 19-01-2021
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;81:73-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zdefiniowanie siły subkultury zespołu projektowego oraz sformu-łowanie hipotezy badawczej, która dotyczy związku czterech cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że unikalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego, a bardziej zasadne wydaje się postrzeganie subkultury zespołu projektowego w jej relacji do kultury organizacyjnej. Na podstawie czterech wymiarów projektu opisanych szeroko w literaturze określono związek cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Głównym wnio-skiem z badań jest konieczność zweryfikowania hipotezy badawczej opisującej zależność siły subkultury zespołu projektowego od czynników sprzyjających jej kształtowaniu się. Hipoteza zakłada, że przy słabym nasileniu cech projektu subkultura zespołu powinna być słaba, co oznacza to, że jaskrawe przeciwstawianie zarządzania powtarzalną działalnością i zarządzania projektami, nie zawsze jest uzasadnione. W zależności od wyróżnionych czyn-ników subkulturotwórczych, normy i wartości w subkulturze zespołu projektowego mogą więc mniej lub bardziej różnić się od tych w kulturze organizacyjnej. ... Celem artykułu jest zdefiniowanie siły subkultury zespołu projektowego oraz sformu-łowanie hipotezy badawczej, która dotyczy związku czterech cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że unikalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego, a bardziej zasadne wydaje się postrzeganie subkultury zespołu projektowego w jej relacji do kultury organizacyjnej. Na podstawie czterech wymiarów projektu opisanych szeroko w literaturze określono związek cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego...
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top