PL EN
Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Doktorantka Wydziału Inżynierii Zarządzania
 
 
Data publikacji: 06-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;71:151-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono aspekty związane z efektywnością strategii zrównoważonego rozwoju. Wskazano różnice pomiędzy efektywnością a skutecznością. Zwrócono uwagę na elementy dotyczące zarówno strategii, jak i idei zrównoważonego rozwoju. Jako ściśle zintegrowaną z koncepcją zrównoważonego rozwoju opisano również społeczną odpowiedzialność biznesu. Publikacja zawiera wyniki badań własnych dotyczących zrównoważonego rozwoju – strategii priorytetowej wybranego przedsiębiorstwa branży piwowarskiej. Wyszczególniono bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą pojawić się podczas realizowania strategii zrównoważonego rozwoju.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top