PL EN
Działania przedsiębiorców w ramach ochrony środowiska. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako element komunikowania się z interesariuszami – analiza raportów CSR 2016-2021.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-04-2023
 
 
Data akceptacji: 25-04-2023
 
 
Data publikacji: 31-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Bizoń-Pożyczka   

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Mickiewicza 64, 71-101, Szczecin, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;86:37-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie działań w zakresie ochrony środowiska przedsiębiorstw działających na terenie Polski i pokazanie korelacji między polityką środowiskową a postrzeganiem firmy przez otoczenie. W artykule został podjęty temat konieczności komunikowania interesariuszom działań organizacji, prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu firmy na środowisko lub akcji wspierających ochronę przyrody. Przedstawiono raport CSR jako narzędzie komunikacji działań proekologicznych firmy interesariuszom. Pod rozważania podjęto rolę świadomości interesariuszy dotyczącą działań proekologicznych podejmowanych przez firmy. W kolejnej części przeprowadzono analizę raportów CSR dotyczących działań zrealizowanych w dziedzinie klimatu w latach 2016-2021 przez polskie przedsiębiorstwa. Podjęta została analiza ilościowa i jakościowa form angażowania interesariuszy w działania CSR. Zaproponowano podział działań na trzy kryteria, stanowiący wskazówkę dla przedsiębiorców planujących podjęcie działań w zakresie klimatu. Badanie potwierdziło, że nie wszystkie działania w dziedzinie klimatu wiążą się z nakładami finansowymi. Wiele działań miało charakter edukacyjny, co jest ważnym elementem polityki środowiskowej. Niektóre z działań angażują interesariuszy wewnętrznych, co podnosi świadomość proekologiczną wśród zarządzających i pracowników. Działania skierowane w kierunku społeczeństwa (lokalne bądź krajowe) służą budowaniu reputacji i pozytywnego postrzegania przedsiębiorstwa, stanowiąc element przewagi konkurencyjnej.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top