PL EN
Metoda oceny efektywności zarządzania gabinetem stomatologicznym
 
Więcej
Ukryj
1
,, Mariusz Oboda Consulting & Training Group, Polska
 
2
Instytut Transportu, Politechnika Poznańska, Polska
 
3
,, Individual Dental Practice Kinga Czarnota, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-05-2023
 
 
Data akceptacji: 08-05-2023
 
 
Data publikacji: 31-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Adrian Majewski   

,, Mariusz Oboda Consulting & Training Group, Kazimierza Wielkiego 5C/159, 61-863, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;86:101–122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zestaw wskaźników efektywności służących ocenie zarządzania gabinetem stomatologicznym. Za cel badań przyjęto stworzenie metody oceny efektywności zarządzania gabinetem stomatologicznym, wykorzystując do tego analizę parametrów funkcjonowania 65 gabinetów stomatologicznych. W badaniu wykorzystano dane zebrane od właścicieli i osób zarządzających. Przedstawiono wskaźniki dla pięciu kluczowych obszarów. Obrazują one umiejętność pracy zespołu stomatologicznego z pacjentem. Zaproponowano wnioskowanie na podstawie sygnałów i informacji pochodzących z obszarów związanych z etapami przepływu pacjentów w gabinecie. Opracowana metoda analizuje efektywność wykorzystania potencjału czasowego gabinetu, pracy rejestracji, pracy lekarza dentysty z pacjentami pierwszorazowymi, wyleczenia pacjentów objętych kompleksowym planem leczenia oraz pozyskiwania pacjentów pierwszorazowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że skuteczne zarządzanie gabinetem stomatologicznym jest pochodną podejmowanych decyzji, w których pacjent jest w centrum uwagi. Autorską metodę zastosowano do oceny wybranych gabinetów dentystycznych, co umożliwiło sformułowanie wniosków i przedstawienie interpretacji wskaźników. Przedstawiono średnie poziomy tych wskaźników obliczone na podstawie rzeczywistych danych. Wartości zaprezentowano w ujęciu na jeden unit stomatologiczny, co umożliwia porównywanie ze sobą parametrów praktyk dentystycznych o różnej wielkości. Jako nadrzędny cel pracy lekarza dentysty z pacjentem założono pełne wyleczenie jamy ustnej, co – z punktu widzenia ekonomii gabinetu – powinno przynieść wymierne efekty finansowe.
ISSN:0239-9415