PL EN
Elastyczne zarządzanie kompetencjami w Systemie Zawodowcy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Data publikacji: 06-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;71:5–15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono problematykę zarządzania kompetencjami zawodowymi, uwzględniając zmieniające się dynamicznie potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie. Optymalizując dobór kompetencji swoich pracowników, przedsiębiorstwo może dokonać zarówno analizy zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych – rynku pracy. Zarządzanie personelem w sytuacji dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku i konieczności utrzymania przewagi konkurencyjnej wymusza na organizacjach konieczność elastycznego reagowania na zmiany. Praktycznym narzędziem, które można do tego wykorzystać, jest System Zawodowcy.
ISSN:0239-9415