PL EN
Ergonomia w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
 
Data publikacji: 20-08-2020
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2015;65:115-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces demograficznego starzenia się społeczeństwa powoduje, że zarządzający zasobami ludzkimi zmuszeni będą nauczyć się wykorzystywać potencjał pracowników w dojrzałym wieku. Specyfika zatrudnienia osób starszych powoduje, że niezbędne jest wprowadzanie wytycznych ergonomii, szczególnie dotyczących kształtowania warunków pracy dla osób starszych oraz ułatwiających tworzenie odpowiedniej strategii zarządzania personelem. W artykule wskazano rolę ergonomii jako jednego z podstawowych elementów zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Wprowadzone rozwiązania spowodują zwiększenie aktywności na rynku pracy osób z pokolenia 50+. Zastosowanie kompleksowej strategii zarządzania wiekiem wymaga zapewnienia współpracy wszystkich zatrudnionych, w tym pracodawców, pracowników należących z różnych grup wiekowych, ergonomistów, związków zawodowych oraz lekarzy medycyny pracy.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top