PL EN
Doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników firmy transportowej
 
Więcej
Ukryj
1
Raben Group
 
2
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-08-2022
 
 
Data akceptacji: 16-09-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Graczyk-Kucharska   

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji, Politechnika Poznańska, ul. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:5-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
System motywacyjny, a zwłaszcza wartości i postawy, jakie premiuje, wpływa na sprawność działania pracowników, ich zadowolenie z pracy oraz realizację celów przedsiębiorstwa. Jeżeli będą oni odpowiednio motywowani, będą zaspokajane ich potrzeby, a odpowiednie warunki pracy spowodują większe zadowolenie. Żeby te cele realizować, należy podjąć inicjatywy mające na celu usprawnienie działania pracowników oraz podwyższenie ich satysfakcji z pracy. Właśnie dlatego doskonalenie systemu motywacyjnego to nadal aktualny i ważny temat w naukach o zarządzaniu i jakości. Jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest motywowanie pracowników, które stało się przedmiotem badań. Ich celem były ocena i doskonalenie systemu motywacyjnego w firmie transportowej. Wyniki prezentowano w podziale na grupy według: zajmowanego stanowiska, odbytego stażu, wieku i wykształcenia. W badaniu wykorzystano analizy Kruskala-Wallisa. Wyniki poprzedzono analizą literatury w zakresie przedmiotu pracy. Wnioskuje się, że występuje grupa osób, dla których system motywacyjny nie jest zrozumiały. Należy go udoskonalić dla pracowników z najdłuższym stażem, aby przeciwdziałać rutynie w ich motywacji.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top