PL EN
Wpływ klimatu organizacyjnego na motywację i efektywność zwinnych zespołów programistycznych – wyniki badań wstępnych
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania / Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-04-2023
 
 
Data akceptacji: 14-04-2023
 
 
Data publikacji: 13-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Grobelna   

Wydział Inżynierii Zarządzania / Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;87:69-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie zależności między klimatem organizacyjnym a motywacją i efektywnością pracy w zwinnych zespołach programistycznych. W artykule opisano pojęcie klimatu organizacyjnego, jego czynniki oraz ich wpływ na motywację i efektywność w zespołach. Badanie przeprowadzono w pięciu zespołach programistycznych, które działają zarówno w przedsiębiorstwach, których główna działalność opiera się na tworzeniu oprogramowania, jak i w przedsiębiorstwach, w których zespoły tworzą oprogramowanie wyłącznie na użytek wewnętrzny firmy. Zespoły te używają zwinnych metod wytwarzania oprogramowania. Badania empiryczne przeprowadzono za pomocą ankiety wśród członków wybranych zespołów. Wyniki wskazują, iż standardowe czynniki motywujące nie wystarczają do motywowania i zatrzymywania programistów w firmie. Cenią sobie oni samodzielność w wykonywanych zadaniach i chcą mieć realny wpływ na funkcjonowanie firmy. Niezmiernie ważna jest dla nich atmosfera w miejscu pracy. Czynniki klimatu organizacyjnego składają się na powszechnie rozumianą atmosferę pracy. Każda organizacja może kształtować je w celu osiągnięcia jak największej motywacji pracowników, a co za tym idzie – ich efektywności. Warto zauważyć, że zwinne metody tworzenia oprogramowania determinują intensywność niektórych z tych czynników. Zastosowanie parametry i odpowiedni pomiar czynników w projektach, procesach i zespołach IT pozwala nam określić, czy działają one optymalnie, a następnie dążyć do poprawy ich efektywności. Zmotywowani, kreatywni i zadowoleni pracownicy nie tylko identyfikują się z firmą, lecz także pracują wydajniej.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top