PL EN
Motywacja do nauki wśród studentów uczelni wyższych w pandemii COVID-19 w formie zdalnej i po powrocie do formy stacjonarnej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-09-2022
 
 
Data akceptacji: 12-09-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Urszula Grzelczak   

Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska, Jacka Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:99-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Człowiek dobrze zmotywowany, pełen entuzjazmu osiąga lepsze wyniki w nauce i jest bardziej zaangażowany. Emocje, osobowość, otoczenie i panująca w nim atmosfera wpływają na nastawienie studenta do nauki i w konsekwencji na jego proces motywacyjny. Okazuje się jednak, że motywacja zależy od wielu czynników, również od formy nauki. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących tego, czy i w jaki sposób nauczanie zdalne wpłynęło na motywację studentów do kształcenia się, a także jak zmieniło się postrzeganie tej formy nauki po powrocie do nauczania stacjonarnego i/lub hybrydowego. W badaniach wykorzystano metodę badań ankietowych, czyli technikę CAWI. Udział w nich wzięło 415 respondentów – studentów uczelni. Badania przeprowadzono w grudniu 2022 r., kiedy to studenci po półtorarocznej nauce w formie zdalnej powrócili do nauki w murach uczelni. Dobór próby był losowy.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top