PL EN
Postawy studentów jako potencjalnych i aktywnych przedsiębiorców
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-11-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Pawlak   

Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;83:129-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Działalność gospodarcza wymaga od jej uczestników dostosowania się do ulegających ciągłej modyfikacji wymogów otoczenia biznesowego. W 2021 r., w czasach coraz bardziej zaognionych sporów na płaszczyźnie geopolitycznej oraz niepewności towarzyszącej następstwom reform określanych jako Polski Ład, wzrasta niepewność konsumentów, jak i pod-miotów aktywnych na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Prognozy epidemiologów dotyczące możliwego rozwoju pandemii COVID-19 oraz innych zagrożeń (European Centre for Disease Prevention and Control, 2021) nie sprzyjają aktywności inwestycyjnej w makro- i mikroskali. W tym celu dokonano analizy studentów wielkopolskich uczelni wyższych jako potencjalnych, aktywnych przedsiębiorców radzących sobie w warunkach wolnego, globalnego rynku. Zbadano ich gotowość do realizowania się we własnej działalności gospodarczej oraz ich wiedzę i/lub skalę wykorzystania platform networkingowych i crowdfundingowych. Wyniki badania porównano z tymi uzyskanymi w podobnym badaniu z 2017 r. Wynik badania pozwala stwierdzić, że młodzi, potencjalni i aktywni przedsiębiorcy oczekują zdefiniowanej i konsekwentnej polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza przejrzystego sposobu rozliczania działalności oraz elastycznych systemów wspomagania poszczególnych branż w sytuacjach kryzysowych. Nie mniej ważne jest przygotowanie i wdrożenie skutecznych form edukacji wspomagających wiedzę (i w konsekwencji procesy decyzyjne) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top